سلام رفقا چطورید؟ خیلی هاتون ازم درخواست کردید که یه ویدیو برای کار کردن با آلتیوم دیزاینر بسازم و منم تو این ویدیو بهتون یاد دادم چطور بعد از نصب آلتیوم یه شماتیک بسازیم و بعد تبدیل به پی سی بی کنیم و بعدش هم خروجی بگیریم برای پرینت گرفتن و در نهایت چاپش کنیم. حمایت تو بهم انرژی میده پس دریغش نکن