مغزم رو مثل پازل بی وسعتی میبینم که دوست دارم بخش به بخش اون رو حل کنم و با شما به اشتراک بگذارم.
مدیر و موسس مجله آموزشی کدنیک.
دانشجوی الکترونیک دانشگاه چمران رشت.