درباره کدنیک

الکترونیک با طعمی متفاوت

یکی از مسائلی که امروزه بهشدت دیده میشه کمبود محتوا در زمینه الکترونیک به زبان فارسی هست. در واقع محتوا هست اما محتوا ها هنوز به نثر روان و راحت برای درک کردن تبدیل نشده. هدف کدنیک ایجاد پلتفرمی یکپارچه جهت تولید محتوای علمی در زمینه الکترونیک است که بتواند در ترویج این علم پیشرو باید تا در آینده پیشگامان مسیر الکترونیک به مشکل بر نخورند و به صورتی هدفمند به جذب علاقه مندان الکترونیک به این رشته گسترده فکر میکند.
این مسیر نیاز به حمایت های بسیاری دارد که مهمترین آنها حمایت های مالی و روحی هستند بنا بر این یکی از اهداف فروشگاه فایل کدنیک همین است؛ پس در الین امر با ما سهیم باشد.

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی