**********************************************************************
تو این ویدیو روتاری انکودر رو شکافوندیم وباهاش چهار تا پروژه عملی ساختیم
برای دانلود پروژه ها به کانال تلگرام کدنیک سر بزنید.
……………………………………………………………………………………………………
download file example 1 in telegram : https://t.me/codenic/2658
……………………………………………………………………………………………………
download file example 2 in telegram :https://t.me/codenic/2659
……………………………………………………………………………………………………
download file example 3 in telegram :https://t.me/codenic/2661
……………………………………………………………………………………………………
download file example 4 in telegram :https://t.me/codenic/2662
……………………………………………………………………………………………………